slovensky jazyk  cesky jazyk  deutsche sprache

PROHLÍDKY Vídeň - muzea
Prohlídky jsou zaměřeny na různé oblasti, přičemž je samozřejmě možné jednotlivé témy kombinovat. Prohlídky v městě trvají přibližně 2 hodiny, okružní jízda městem přibližně 3 hodiny.

Cena prohlídky nebo okružní jízdy městem je závislá od délky trvání a od velikosti skupiny. Aktualní cenovou nabídku Vám zašlu obratem emailem. Prohlídky podle specifických požadavků jsou samozřejmě možné po předcházející dohodě.
Albertina Muzeum Dómu sv. Štěpána Zámek Schönbrunn Hofburg
Městský palác Lichtenštejnů Belvedere Klenotnice Přírodnehistorické múzeum
Císářská hrobka Vídeňská státní opera Vídeňský centrální hřbitov Umělecko-historické muzeum
Dům hudby Vojenské historické muzeum Muzeum brnění a lovecké výzbroje Sál národní knihovny
Světové muzeum

ALBERTINA

Muzeum je součástí Hofburgu. Albert Sasko-Těšínský, zeť císařovny Marie-Terezie, založil ještě v Bratislavě obrovskou sbírku grafických kreseb, která se zde nachází.

V roku 2007 dostalo muzeum do trvalého užívání soukromou sbírku manželů Batlinerových, která je prezentována ve většině místností paláce jako výstava klasické moderny pod názvem „od Moneta po Picassa“ s velkým úspěchem.

Honosné místnosti Habsburků jsou taky přístupné veřejnosti a celé muzeum patří dnes k nejnavštěvovanějším pamětihodnostem Vídně.

MUZEUM DÓMU sv. ŠTEPÁNA

V muzeu se nacházejí cenné exponáty středověkého sakrálního umění a katedrály sv. Štěpána. Jsou to vzácné oltáře, ozdobné sakrální předměty zdobené zlatem a drahokamy jako jsou monstrance a kalichy, malby, vzácné rukopisy a liturgická omšová roucha.

Vrcholem sbírky je světoznámý portrét vévody Rudolfa IV. Habsburka "Zakladatele" ze 14. století.


ZÁMEK SCHÖNBRUNN

Patří k nejkrásnějším barokním palácům Rakouska, nachází se v obrovském parku s barokními květinovými zahradami, sochami a kašnami.

Při naší prohlídce parku se projdeme kolem „Krásné kašny“, „Římských ruin“ až ke Gloriette s výhledem na celé město.

Prohlídka císařských apartmánů, které se nalézají v této bývalé letní rezidenci Habsburků, patří k největším zážitkům Vídně.

Zámek a park byli v roce 1996 zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO. Největší atrakce v zámeckém parku je nejstarší zoologická zahrada na světě, ZOO Schönbrunn.

HOFBURG – SISIMUZEUM, CÍSAŘSKÉ APARTMÁNY

Jak žil a pracoval císař František Jozef se dovíte při této prohlídce císařských apartmánů v Hofburgu – v rezidenci Habsburků v centru města.

Snad ještě populárnější je jeho manželka, známá pod přezdívkou Sisi. Jak se stala legendou a co se dělo doopravdy se pokouší objasnit Sisimuzem, které je neodmyslitelnou součástí císařských apartmánů.

V císařských apartmánech se stáváte návštěvníkem u najznámějšího panovníckého páru Rakouska.

Projdeme 19 autenticky zařízených pracovních, přijímacích a privátních místností císaře Frantška Josefa a jeho manželky Sisi.

MĚSTSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNŮ

Již více než 300 let je městský palác knížecí rodiny Lichtenštejnů pevně zakořeněn v dějinách Vídně. Je stále v soukromém vlastnictví této rodiny. Po téměř pěti letech rekonstrukčních prací září palác od roku 2013 v jeho starém lesku. Považuje se za první významnou budovu vrcholného baroka ve Vídni.

Barokní štukové stropy se střídají se svěžími neo-rokokovými interiéry, originálním nábytkem a rafinovanými parketovými podlahami Michaela Thoneta a spolu vytvářejí harmonický celek. V rámci prohlídky uvidíte i vybraná díla z období Biedermeieru a klasicismu ze soukromé umělecké sbírky knížete Lichtenštejnska.

BELVEDERE

Zámek Belvedere byl postaven v 18. století jako velikolepá rezidence pro prince Evžena Savojského.

Dnes je tady vystavena kromě jiného nejvýznamnější kolekce rakouského umění.

K její vrcholům patří „zlaté obrazy“ Gustava Klimta, mistrovská díla Egona Schiele, rovněž prominentní díla francouzského impresionizmu.

Zámecký areál, ke kterému přináleží Horní a Dolní Belvedere jako i prostranná zahrada, patří k nejkrásnějším barokním stavebním dílám v Evropě a je zapsán do seznamu světového dědičství UNESCO.

KLENOTNICE

Klenotnice je částí zbírek Habsburků, které měli pro nich vysokou osobnou nebo religiózní hodnotu. Proto jsou i rozdělené na Duchovní a Světskou klenotnici. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších zbírek svého druhu na světě.

Korunovační insignie, exkluzívní šperky a drahocennosti Habsburků, úžasně vypracované ornáty řádu zlatého rouna a další skvosty Vás ohromí při prohlídce tohoto muzea.

Dnes se klenotnice nachází, jako jedno z oddělení Umělecko-historického muzea v Hofburgu, v části Schweizertrakt.

PŘÍRODOVĚDECKÉ MUZEUM

Toto muzeum bylo postaveno ve 2. polovině 19. století na uschování a prezentaci obrovských zbírek Habsburků z přírodovědeckého kabinetu.

Nachází se v něm více než 25 miliónú objektů.

Mezi nimi proslulé a nenahraditelné exponáty jako 25.000 letá Venuše z Willendorfu, obrovské skelety dinosaurů, velká sbírka meteoritů, ohrozené a vyhynuté druhy zvířat a mnoho dalších.

Muzeum bylo ohodnoceno jako jedno z 10 nejlepších přírodovědeckých muzeí na světě.

CÍSAŘSKÁ HROBKA

Když císařovna Anna Habsburská začátkem 17. století zakládala hrobku pro sebe a svého muže pod kostelem kapucínů netušila, že tady najde místo posledního odpočinku celá dynastie..

Císařská hrobka se nachází pod kostelem kapucínů v centru Vídně. Řád kapucínů se o hrobku stará doposud.

V hrobce našlo do dnešní doby poslední odpočinek 146 lidí, mezi nimi 12 císařů a 19 císařoven a královen.

Císařská hrobka je největší a nejvýznamnější svého druhu na světě.

VÍDEŇSKÁ STÁTNÍ OPERA

Vídeňská opera je nejdůležitejší operní dům Vídně a jedna z nejznámějších na světě.

Každý večer se tady koná jiné představení s hudebním doprovodem Vídeňských filharmoniků.

Jednou v roce se opera mění na obrovský taneční sál světoznámého plesu Opernball.

Co všechno obnáší každodenní přípravy, se dovíte při prohlídce jednoho z nejnavštěvovanějších operních domů na světě..

VÍDEŇSKÝ CENTRÁLNÍ HŘBITOV

Je největší v Evropě, je tady pohřbeno více než 3 milióny lidí.

Množství hrobů známých osobností, staveb v secesním stylu a umělecky vypracovaných náhrobních kamenů mění Vídeňský centrální hřbitov na jedinečnou a velmi navštevovanou pamětihodnost.

V okolí hrobů rakouských prezidentů najdete místa posledního odpočinku takových osobností jako Beethoven, Strauss, Brahms, Zawinul, Falco..

UMĚLECKO-HISTORICKÉ MUZEUM

Toto muzeum patří k největším a nejvýznamnějším na světě.

Honosná monumentální stavba byla postavena v 19. století, speciálně pro umělecké poklady Habsburků.

V těchto vzácných zbírkách najdete objekty a obrazy z dob Starého Egypta, přes Antiku až po konec 18. století.

DŮM HUDBY

Dům hudby je interaktivní zvukové muzeum. Výstavní prostory v tomto muzeu nabízejí nové, inovativní přístupy k hudbě.

Unikátní hudební zážitek, ponořte se do světa zvuků! Nachází se v historickém centru Vídně, v paláci arcivévody Karla.

S moderními interaktivními a multimediálními formami prezentace od počátku lidského hlasu, až po současnou hudbu se Vám hudební svět představí na 5000 metrech čtverečních.

VOJENSKÉ HISTORICKÉ MUZEUM

Vojenské historické muzeum se věnuje historii armády v habsburské monarchii od 16. století až po konec monarchie 1918, jako i roky do 1945. Samotná budova je ohromná: byla postavěna v polovině 19. století jako srdce armádního komplexu Arzenál a je nejstarší muzeální budovou ve městě.

Uvidíte dokonce i automobil, ve kterém byl roku 1914 zastřelen následník trůnu František Ferdinand a jeho choť.

MUZEUM BRNĚNÍ A LOVECKÉ VÝZBROJE

Vídeňská sbírka brnění patří k nejlepším na světě svého druhu. Kromě toho je to nejlépe zdokumentovaná dvorní zbrojnice západní Evropy.

Jednotlivé objekty vznikaly a dostaly se do sbírky v souvislosti s významnými politickými událostmi: u příležitosti vojenských tažení, říšských sněmů, skládání slibů věrnosti, korunovací, svateb, nebo křtin. Brnění byla vyrobena na míru nejlepšími kovotepci toho období.

SLAVNOSTNÍ SÁL RAKOUSKÉ NÁRODNÍ KNIHOVNY

Bývalá císařská dvorní knihovna je považována za nejkrásnější svého druhu na světě. Je to největší barokní knihovna v Evropě.

V 18. století císař Karel VI. dal vybudovat pro ni vlastní křídlo v budově císařské rezidence Hofburg. Sál překvapí svými rozměry, 77 metrů dlouhý a 25 metrů vysoký. Náročně zdobená kopule a detailně propracované fresky jsou typické pro císařskou reprezentaci.

V tomto barokním skvostu je uloženo více než 200 000 historických knižních svazků.

SVĚTOVÉ MUZEUM

Světové muzeum Vídeň, předtím Muzeum etnologie, se nachází ve vídeňském Hofburku na nádvoří Heldenplatz. Po rozsáhlé rekonstrukci zpřístupnilo cenné poklady z celého světa ve 14 sálech.

Mezi nejdůležitější patří sbírka mořeplavce Jamese Cooka, cenné předměty z Beninského království a světoznámá ozdoba hlavy mexického kněze, která je vyrobena z peří exotických ptáků.
© Copyright Petronela Bočan, all rights reserved
certifikovaný turistický sprievodca - kontakt: tel.: 0043 650 300 6024 e-mail: bocan@wienwien.eu